Objectius

1. Dinamitzar el jovent de La Sagrera i empoderar el col·lectiu jove de La Sagrera a fer projectes autogestionats.

2. Oferir una proposta festiva alternativa.

3. Generar espais de reflexió fets pel jovent i fent front a les seves necessitats.

4. Ser espai de trobada i coordinació reivindicativa, basat en la promoció del coneixement mutu i del debat entre les diverses entitats i col·lectius del barri.

5. Canalitzar les diferents reivindicacions juvenils sorgides al barri, davant el Consell del Barri, Consell Plenari de Districte o davant l’Ajuntament si s’escau amb la deguda col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona.